Vytvoriť CV

V zmysle zákona č. 122/2013, Z.z. a ochrane osobných údajov týmto dobrovoľne poskytujem vyššie uvedené osobné údaje firme reQUEST spol. s.r.o., P. Pázmánya 49/3, 927 01 Šala, IČO: 36 278 530, aby ich spracovával za účelom evidencie mojej žiadosti v databáze o zamestnanie až do odvolania tohto súhlasu.

Vertical Tabs

UP