Pre zamestnávateľov

Agentúra reQUEST spol. s r.o. je personálna agentúra, ktorá sa riadi dlhoročnou tradíciou a bohatými skúsenosťami v oblasti personálneho poradenstva a poskytovania personálnych služieb.

Orientujeme sa na spoluprácu so spoločnosťami v celej šírke podnikateľského spektra, od veľkých podnikov s celoslovenskou i zahraničnou pôsobnosťou od živnostníkov samoživiteľov. Zabezpečujeme najvyšší štandard kvality. 

Základnou službou reQUEST spol. s r.o. je rýchle a diskrétne vyhľadanie a výber stredných a vyšších riadiacich pracovníkov a podnikových špecialistov. V práci nám pomáhajú špecialisti so vzdelaním ekonomického, psychologického, i právneho smeru, ktorých kvalifikačné predpoklady dopĺňajú niekoľkoročné skúsenosti a široká škála kontaktov v jednotlivých odvetviach. Naši školení researcheri a asistenti zjednodušia a urýchlia proces odborného vyhľadávania vhodných uchádzačov. Po prijatí nami navrhnutých kandidátov, poskytujeme bezplatné poradenstvo pre úspešnú adaptáciu prijatého uchádzača.

S ohľadom na personálnu politiku Vašej spoločnosti kladieme dôraz na precízne poznanie Vašich potrieb, kritérií a špecifikácií pri obsadzovaní pracovných pozícií. Základnou clearingovou stratégiou našej firmy nie je krátkodobé zhromaždenie čo najväčšieho počtu zákaziek, ale dlhodobá spokojnosť našich klientov s vytvorením pozitívneho vzťahu a šírením pozitívnych referencií.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte konateľa firmy:
mobil: 00421 905 929 087

 

Naše služby:


Sprostredkovanie zamestnancov

Vyhľadáme, vyberieme a sprostredkujeme pracovníkov podľa Vašich požiadaviek. Uskutočňujeme prvé rozhovory, pri ktorých využívame systematicky cielené oslovovanie, otázky i predvýber  kandidátov pričom zachovávame najvyššie kvalitatívne štandardy na základe Vašich požadovaných špecifikácií. Vytvárame tým užší výber najvhodnejších kandidátov, čím nestrácate čas ani peniaze.


Headhunting

Lovci hláv - oslovíme iba takých zamestnancov, ktorí už niečo dosiahli, majú dobré postavenie vo firme a o odchode z nej zväčša ani neuvažujú. Oslovení sú totiž len tí najlepší odborníci či špecialisti. Úlohou headhuntera je získať takého odborníka pre inú firmu. O headhuntingu sa hovorilo dosiaľ najmä v súvislosti s obsadzovaním vysoko špecializovaných pozícií a top manažérskych pozícií. Súčasná situácia na trhu práce je však taká, že čoraz častejšie personálna spoločnosť musí headhuntovať kandidátov na pozíciách, u ktorých to dosiaľ nebolo veľmi obvyklé.


Personálny leasing

Dočasné pridelenie zamestnancov - dlhodobo alebo na krátky čas Vám prepožičiame pracovníka našej agentúry pri pracovných návaloch alebo výpadku zamestnancov Vašej firmy (dovolenka, choroba a pod.).
Po presnom určení Vašich požiadaviek Vám vyhľadáme resp. poskytneme personál, ktorý bude pre Vás vhodný. Naša agentúra prevezme všetky potrebné pracovno-
- právne úkony, personálnu I mzdovú agendu voči zamestnancovi a garantuje v opodstatnenom prípade náhradu pracovníka. Pracovný pomer sa uzatvára podľa Zákonníku práce a našej Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov. O presných podmienkach Vás rád informuje náš zákaznícky servis. Šetríme tým Váš čas a odbremeníme Vás od akýchkoľvek starostí a záťaže spojených s komplikovaným riešením vzniknutej personálnej situácie.

Dočasné pridelenie zamestnancov za účelom trvalého zamestnania
Naša agentúra zamestná vybraného pracovníka na trojmesačnú skúšobnú dobu, počas ktorej prevezmeme všetky potrebné pracovno- právne úkony. Pracovník vykonáva prácu vo Vašej spoločnosti. Ak ste spokojný s jeho pracovnými výsledkami, môžete ho po uplynutí skúšobnej doby zamestnať na trvalý pracovný pomer, čím sa skúšobná doba predĺži na šest mesiacov. V rámci tejto služby má Vaša spoločnosť vytvorený priestor a čas na posúdenie schopností a pracovných kvalít kandidáta.

Nestrácate tak čas ani peniaze na vyhľadávanie a výber kandidátov.

UP